Informatie voor nieuwe leden

Bestuur en leden van Christelijk gemengde zangvereniging “De Lofstem” heten u van harte welkom op onze repetitieavonden. Wij hopen dat u met plezier enkele repetitieavonden meemaakt. Natuurlijk hopen wij ook dat we u mogen verwelkomen als nieuw lid. In deze informatiebrief vindt u beknopte informatie over “De Lofstem”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur of onze website/facebook pagina raadplegen.

Het koor “De Lofstem” is opgericht op 29 maart 1905. Ze had toen 30 leden. De wortels van de oprichters lagen in de jongelingsvereniging “Obadja”. Aanvankelijk is gestart met een gemengd koor. Later is ook een kleuter- en kinderkoor actief geweest onder de naam “De Kleine Lofstem”. Ook is een dameskoor als onderdeel van “De Lofstem” actief geweest. Met ons 100 jarig bestaan zijn wij onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. En recent hebben wij ons 110 jarig bestaan mogen vieren. Het Christelijk lied staat bij ons centraal. Aanvankelijk werd vooral in het Nederlands gezongen, maar door de jaren heen zijn we in steeds meer talen gaan zingen.

Op dit moment bestaat “De Lofstem” uit een gemengd koor van circa 40 leden. Onze leden komen uit Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Koudekerk, Leiden, Rijnsaterwoude, enz. We voelen ons hierdoor een groot gemengd koor van het Groene Hart.

Tijdens de repetitieavonden is er tijd voor inspanning én ontspanning. Samen met onze dirigente Nelly van den Broek geven we daar invulling aan. Het toewerken naar optredens zoals concerten, korendagen en kerkdiensten  zijn voor ons altijd aanleiding om energiek aan de slag te gaan. Op onze website/facebook pagina kunt u meer lezen over onze activiteiten en ons repertoire.

Wilt u eens een oefenavond meemaken? U bent van harte welkom op maandagavond in Immanuel, Kerkstraat 1  in Woubrugge.

Wilt u meer informatie? Belt u gerust eens met onze voorzitter, mevr Jeanne Grandia: telefoonnummer: 0172518940