Op 7 september 2020 hopen we als koor weer te gaan starten. Waarschijnlijk beginnen we met oefenen  in de Dorpskerk in plaats van in Immanuel.Mocht u zin hebben, u bent van harte welkom om dan mee te komen zingen, de kerk is groot genoeg om allemaal afstand te kunnen houden.

Wij wensen u allen gezondheid en Gods zegen toe!